Psychologie: Gedragsproblemen

Gedragsproblemen bij paarden zijn veelal een zwaar beladen onderwerp. Het is vaak lastig goed door te dringen tot de kern van het probleem, doordat men slechts een deel weet, (h)erkent en/of vertelt.

Sommige mensen schamen zich ervoor dat zij een probleem ervaren bij hun paard. En mensen kunnen heel goed overdrijven. Daarnaast vertelt men over de gedragingen van het paard en koppelt hieraan direct talloze menselijke emoties. Daar tegenover dit alles staan de mensen die een probleem onderkennen. Uit verhalen of uit ervaringen blijkt dat er een probleem is, maar de ‘stoere’ verhalen komen veel rooskleuriger uit dan de werkelijkheid is. In alle bovenbeschreven situaties kan het hopeloos verloren lijken om de zaken te veranderen.

Toch zie ik uitdagingen en geen problemen. Mijn filosofie gaat uit van de paarden die, om wat voor reden dan ook, doen wat ze denken dat ze moeten doen. Hebben we probleempaarden, gedragsproblemen of communicatieproblemen? Ik ben van mening dat probleempaarden niet bestaan, daarom spreek ik van gedragsproblemen of communicatieproblemen. Hierin zit ook een wezenlijk verschil. Gedragsproblemen zijn aangeleerde ongewenste gedragingen met allerlei oorzaken. Communicatieproblemen zijn ongewenste gedragingen als gevolg van een onduidelijke communicatie op het moment van trainen. En trainen doen we allemaal, zodra je iets verlangt van je paard.

Is er sprake van een gedragsprobleem, dan ga ik of gaan we samen aan de slag met het paard. Deze gedragingen zijn veelal aangeleerd bij het paard in de afgelopen tijd. Danwel bij de vorige eigenaren, danwel bij de huidige eigenaar. Veel gedragsproblemen kunnen prima worden hergeconditioneerd.

Is er sprake van een communicatieprobleem, dan focus ik me meer op de klant. Paarden zijn gevoelige dieren en zien graag duidelijkheid en voorspelbaarheid. Wordt er geen duidelijkheid en voorspelbaarheid geboden voor de gewenste gedragingen, dan volgt er veelal ongewenst gedrag vanuit het paard. De vaardigheden van de mensen kunnen vaak veel fijner worden afgestemd. We gaan aan de gang met praktische zaken, stapsgewijs voor een duidelijke opbouw.

Voor de klant is het niet altijd meteen inzichtelijk wat de kern van het probleem is. Ze ervaren wel degelijk het probleem dat zij beschrijven, maar vaak is niet duidelijk hoe het probleem is ontstaan of waardoor het probleem in stand wordt gehouden. Hoe een probleem is ontstaan, is niet altijd van belang. Om een probleem aan te kunnen pakken moeten we het in een algehele context zien en vervolgens analyseren.

Ervaart u een probleem (of meer) bij uw paard? Ik kom graag langs voor een kennismakingsconsult. In sommige gevallen bieden we een advies, in andere gevallen bieden we training en/of begeleiding.

We werken volgens de wetenschappelijke leerprincipes en bekijken per situatie welke trainingsmethode van toepassing is. Heeft u voor- of afkeuren voor een bepaalde trainingsmethode? Maakt u dit gerust kenbaar. Wel vragen wij een open en geïnteresseerde instelling en een bereidheid ook eens iets nieuws te proberen.