“Op een autonome pure wijze werkt Leonard RJ volgens de wetenschappelijke leerprincipes naar een diervriendelijke methode van omgang en training.”

Met de komst van de ruin Snowdon in 2002 is het begin van Snowville een feit. Snowdon heeft Leonard RJ in de loop der jaren geleerd wat omgaan met paarden inhoudt, daar kan geen cursus of opleiding tegenop. Voor zijn voortdurende zoektocht naar kennis omtrent dieren(gedrag) en vooral paarden(gedrag), kwamen die cursussen en opleidingen er toch.

Toen Leonard RJ met zijn partner Arjan samen kwam, begon de paardenkudde gestalte te krijgen. Naast diverse inspanningen om vooral veel te leren, vond Leonard RJ jarenlang ontspanning in het buiten rondzwerven met Snowdon. Echter veranderde ook zijn behoefte na deze rondzwervingen en werd hij meer honkvast. Grondwerk werd de dagelijkse training. Dit kon tenslotte ook met jong en oud, groot en klein.

Sinds de zomer van 2012 wonen zij met de dieren op hun eigen erf. Aan huis leert men de dieren zo nog beter kennen én waarderen om hoe ze zijn. Zij hebben hun perceel bijna volledig ingericht voor de dieren met als doel omgevingsverrijking. Gebruik makende van het principe volgens “Paddock Paradise”.

Leonard RJ: “Onze dieren zijn ons dagelijks leven. Ieder individu in ons gezin is voor ons uniek en bijzonder. Elk dier heeft zijn eigen verhaal en er zijn dan ook enkele dieren met (gedrags)problemen bij ons terecht gekomen. Een zeer gevarieerde groep van onschatbare waarde voor ons.”

Leonard RJ was van vroeg af aan geïnteresseerd in zaken als gedrag en de fokkerij, gaandeweg ontdekte hij dat bij educatie en coaching alle elementen op z’n plek vielen.  Over al deze zaken heeft Leonard RJ de wens zijn kennis te kunnen delen en alsmaar weer te verbreden.